ناشناس 3:
خطهای ممتد
ریل انتظار
چشمان خمار
هیچ ستانی
که خاک قبرستان
سوغات داشت
امتداد ریل
مرگ بودو
خاموشی چشمان خمار …
#مهدی اورسجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.