محمد مهدی اورسجی:
درختان سیزیم
بر دیوار کویر
تشنه
نقاشی شدیم

تشنه ی آب واره ایم
سیراب از سراب
مرداب شدیم

#مهدی اورسجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.