💦
بر برگ،
و بر درختانِ این شهر قسم
که آویخته بود؛
بر شاخه هایشان، روزی
آواز ِ پرنده ای

به قاصدکان رفته، بگویید
دیوارهای این شهر
دیگر
آوای عشق را بر نمی تابند

هااای بر بام که برمی آیی؛
به جرم عصیان و عاشقی
به تهمتِ شورش
بر دارت می کنند!

#حسین_محمدیان

۹۷/۱۰/۱۳
@vagoyehayetanhayiman
@hoseinmohammadiyan_3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.