روح بیولوژیکی تاریخی
مخفی
و
ژن ها !
کارد رسیده به استخوان
پدر اکتسابی
از هر دهان
تابع جسم تو بودم
تکامل سیاه آفریقایی
به شیوه توارث
مرزهای مشخصی ندارم
شناور در روان بیولوژیک
جانوران زیادی
از من قابل تشخیص‌اند
بغرنج و پیچیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.