ذهنم
پرموسیقی خنده ی تو؛
نبضم
سازکوبه ای
نفسم
نی انبان بندری

دلم
درپرده میرقصداز نُت نگاهت

وقتی
با ملودی قدمهایت ؛

 می !!
      ر !!
           سی !!

طباطبایی سیرجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.