سلام، چشم سیاهت به قاب ادینه

نشسته منتظر اتفاق ادینه

ز کوی و برزن تان بوی عق می اید

رسیده مرغ حض.رش به ساحت سینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.