حسین محمدیان شاعر:
💦

شرط ِ ضمنِ عقدمان بود؛
برای هر مویت
شعری بگویم.
اما
نرسیده ام هنوز؛
از مژه
به
گیسویت!

#حسین_محمدیان

۹۷/۱۰/۰۴
@vagoyehayetanhayiman
@hoseinmohammadiyan_3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.