شب #یل_داء*
امشب ای ایرانی مفلس که می آیی به خانه
چون گران باشد فقط عکسی بگیر از #هندوانه

بعد از آن هم جیب شیخی را بزن یک سبحه کش رو
بند آن را پاره کن جای #انار_دانه_دانه

صحبت آجیل را ول کن که طاغوتی است دیگر
نرخ ارزانش شکسته از من و تو کتف و شانه

میوه و آجیل دیگر نیست در شان مسلمان
کی برد مومن متاع کافران را سوی خانه ؟

چون که پرسیدند اهل خانه ات از این دو ملعون
امشبی هم مثل شب های دگر آور بهانه

یا بگو تعطیل بود آجیلی و میوه فروشی
یا به ” #تدبیر_و_امید ” از حرمت آن. گو فسانه

چون که از تو خواست فرزندت حکایت های یلدا
کنترل بردار و روشن کن برای او رسانه

تا که بنشیند به پای #تی_وی از اخبارخوبش
بشنود زیبا ترین افسانه های عامیانه

از گرانی های ارزاق عمومی در اروپا
از وفور نعمت ایران با ذکر نشانه

از شکستن های پشت و پنجه ی غول تورم
تا پر و پیمان شدن از اقتصاد ما خزانه

یا که از تحریم های بی اثر بر اقتصادی
که شکوفا گشته و هر گوشه ای دارد جوانه

از تلاش و کوشش مجلس نشینانی که بستند
با وزیران از ازل عهد اخوت جاودانه

اختلاس ده دلاری در اروپای جهان خوار
یا گرفتن از توریستی چند برگ #شاهدانه

#خطبه های شیخ و مشت محکمش که برده ازهوش
جمله استکبار وکرده سوی قبرستان روانه

چون که این اخبار و تفسیر مفسر های دانا
می برد فرزند را در بهترین بزم شبانه

آن قدر خوشحال و مسرورش کند مثل #مسیحا
که رود از یاد او دیگر #نسیم_و_خندوانه

#از_مسیح_اسدی_پویا_مسیحا
یل داء = درد پهلوان (دردبزرگ)
آدرس کانال
@masih_asadipouya

1 thought on “شب #یل_داء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.