دختری با ساز خود قصدِ ترنم کرده است

باز هم حوا در این شب میلِ گندم کرده است

تک درختی غازه ی پاییز بر رخ می کشد

سبزبرگِ جامه اش را فرشِ مردم کرده است

هی ستاره می چکد از آسمان چشمک زنان

هور گویی نقره پاش از چرخِ هفتم کرده است

ماه ، با شوقِ شنیدن بی شکیب آسیمه سر

در میانِ راهِ شیری راه را گم کرده است

ابر با مِه دست در آغوشِ شیدایی زده

روشنایی نیز با ظلمت تفاهم کرده است

ساز در دستانِ یک مَهرو قیامت می کند

پنجه را با گَردِ مضرابش تیمم کرده است

عالَمِ عِلوی ست مست از جامِ شیرینکاری اش

تا خدا را هم خریدارِ چنین خُم کرده است !

#آصف 💥

برای آشنایی بیشتر با جناب آصف مشیری اینجا کلیک کنید

1 thought on “هی ستاره می چکد .‌‌..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.