ناب سرایان خوش آمدید

0

سمفونی

نمیدانم زندگی قبلش از آن که بود که در ناگزیر اسپرم های پدرش اینگونه مادرزاد شد سپید مویی آلت سیاه...